There is nothing to show here!
Slider with alias homepage-mobiel not found.

Zelfbeheer

Wat ons wooncomplex BloM bijzonder maakt is dat de bewoners het in zelfbeheer hebben. Dit betekent dat we zelf bepalen wat we doen (en de manier waarop) en wat we aan woningcorporatie Mitros overlaten. In de praktijk betekent dat dat we onszelf onderverdeeld hebben in verschillende werkgroepen, die werken aan de volgende punten:
– zelf de toewijzing van ons complex regelen in plaats van dat via Woningnet te laten doen, en verhuizingen soepel te laten verlopen door zelf woningen te controleren en te bepalen wat er in een woning achter mag blijven (werkgroep Toewijzing en mutaties);
– zelf het ontwerp van de tuin hebben bepaald en die ook zelf onderhouden, plus tweemaal per jaar een grote schoonmaakdag te organiseren (werkgroep Tuin);
– zelf gebreken aan gemeenschappelijke ruimtes te constateren en ervoor te zorgen dat die worden opgelost (werkgroep Huismeester);
– zelf onze collectieve woning, waar mensen kunnen logeren en activiteiten kunnen organiseren, onderhouden (werkgroep Collectieve woning);
– zelf de tien parkeerplaatsen die we op ons terrein hebben onder bewoners verdelen, plus toezien op de financiën van de vereniging (werkgroep Financiën en parkeren);
– zelf contact onderhouden met verschillende soortgelijke initiatieven en onder alle bewoners een BloM-krantje verspreiden (werkgroep Communicatie);
– zelf allerlei leuke dingen organiseren om te doen, voor zowel onszelf als voor de buurt (werkgroep Evenementen).

Elke bewoner van BloM zit in een werkgroep, dus als je bij ons komt wonen is het belangrijk dat je tijd en zin hebt om jezelf op een van deze manieren in te zetten voor je buren. Voor het beheer dat we uit handen nemen van woningcorporatie Mitros geldt een vergoeding (in natura) aan de vereniging. Daarmee kunnen we de gemeenschappelijke voorzieningen goedkoop of zelfs gratis houden. Zo hangt aan alle keuzes een prijskaartje, hetgeen je uiteindelijk terugziet in je maandelijkse servicekosten.

Vereniging

Dat zelfbeheer organiseren we in Vereniging BloM. Alle bewoners van BloM zijn verplicht lid te worden van die vereniging. BloM is een moderne woonvorm waar we zelf bepalen hoe de directe omgeving van onze woningen eruit ziet en wordt gebruikt. We bepalen samen in hoeverre we het beheer uitbesteden of dat we dat zelf uitvoeren en zo geld besparen. Zo kunnen we het wooncomplex samen beter en efficiënter beheren en voor meer woongenot zorgen dan wanneer een woningcorporatie dat soort dingen regelt.

In vele buitenlanden is zo’n coöperatieve woonvorm gangbaar, maar in Nederland nog niet. Hier regelen de bewoners van een flatgebouw met koopwoningen zelf het beheer in een Vereniging van Eigenaren, maar er zijn nog maar weinig Verenigingen van Huurders die hetzelfde doen.

Wat is Vereniging BloM niet?

– BloM is géén collectief particulier opdrachtgeverschap. Het gebouw hoeft niet meer ontworpen te worden, dat is al gedaan;
– BloM is géén woongroep waarin alles gedeeld wordt. Je hebt allemaal je eigen zelfstandige woning met alles er op en er aan. Bij woningtoewijzing is er wel de status van woongroep, met een eigen wachtlijst met kandidaatbewoners;
– BloM is niet voor een bepaalde doelgroep, zoals alleen jongeren of juist senioren, mensen met een bepaalde achtergrond of gelijke idealen. BloM streeft een mix na zoals die er in elk woningcomplex kan zijn.